Gáztechnikai berendezések

Gáztechnikai berendezések

Gáztechnikai berendezések

Felelősség kizárása

Felelősség kizárása

Felelősség kizárása e-mailekre és weboldalra vonatkozóan E-mailről való lemondás Az e-mailek (és mellékleteik) kizárólag az abban megnevezett címzettnek szólnak. Ezek jogilag védett és bizalmas információkat tartalmaznak. Az e-maileknek, azok mellékleteinek vagy ezek valamely részének felhasználása, feldolgozása és kiadása sértheti az érintettek jogait és ezért szigorúan tilos. Amennyiben tévedésből kap meg egy üzenetet vagy más okból kifolyólag nem Ön a rendeltetés szerinti címzett, kérjük azonnal értesítsen bennünket a fenti címen és haladéktalanul semmisítse meg ezt az üzenetet és mindenféle másolatát (annak mellékleteivel együtt). A feladó nem vállal felelősséget, különösen nem a hiányos, megkésett vagy meghamisított üzenetekért, hacsak nem róható fel neki szándékos magatartás.

Felelősség kizárása 1. Hivatkozások (linkek) A HEAT Group nem vállal felelősséget, semmiféle olyan idegen internetoldalakon található tartalmakért, amelyekre közvetlenül (linkekkel) vagy közvetetten történik hivatkozás. Felelősségvállalási kötelezettség csak abban az esetben jöhet szóba, ha a HEAT Group-nak tudomása van jogellenes tartalmakról és műszakilag lehetséges és feltételezhető lenne, hogy jogellenes tartalmak esetén, a saját internetoldalának felhasználója általi használatot megakadályozza. Azokért a lehetséges károkért, amelyek ilyen hivatkozások tartalmának használata miatt keletkeztek, kizárólag az adott internetoldal üzemeltetője felel. A HEAT Group-ot semmiképp nem terheli felelősség. Ez a megállapítás vonatkozik minden a HEAT Group által felkínált internetoldalon belül feltett hivatkozásra, valamint kialakított vitafórumokban, vendégkönyvekben és maillistákban megjelenő idegen bejegyzésekre.

2. Az internetkínálat tartalma A HEAT Group nem vállal garanciát a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, pontosságáért, hiánytalanságáért vagy minőségéért. Anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkozó felelősségvállalási igények, amelyek a felkínált információk használatából vagy nem használatából ill. hibás és hiányos információk használatából erednek alapjában kizártak. Minden ajánlat kötelezettség nélküli, nem kötelező érvényű. A HEAT Group kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egy részét vagy az egész ajánlatot minden külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy a megjelentetést átmenetileg vagy véglegesen beszüntesse.

3. Szerzői jogok A HEAT Group arra törekszik, hogy minden publikációjában figyelembe vegye a felhasznált grafikák, hangfelvételek, videók és szövegek szerzői jogait. A HEAT Group által készített objektumok szerzői joga egyedül a HEAT Group-ot illeti. Ilyen grafikák,hangfelvételek, szövegek, videók sokszorosítása és felhasználása más elektronikus vagy nyomdai publikációkban a HEAT Group kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.